Kamica moczowa

Kamica moczowa jest to określenie opisujące pojawienie się kamieni w dowolnym odcinku dróg wyprowadzających mocz. Należy ją definiować jako zespół kamicy moczowej pojawiający się rodzinnie lub jako wrodzone czy nabyte czynniki fizjologiczne, które występując łącznie zwiększają ryzyko wytrącenia się produktów przemiany materii i tworzenia się kamieni. Do czynników predysponujących zaliczyć można rasy, płeć, wiek, wady anatomiczne i czynnościowe układu moczowego, zaburzenia metabolizmu, zakażenia układu moczowego, dieta i pH moczu. Każdy z tych czynników może przyczyniać się do rozwoju kamicy, ale też jego kontrolowanie pozwala nam na ograniczenie tworzenia się kamieni. Jako objawy często obserwujemy bolesne oddawanie moczu, zakażenia dróg moczowych, częściowa lub całkowita niedrożność cewki moczowej oraz powstawanie polipów w pęcherzu moczowym. Spośród wielu kamieni, z którymi mamy do czynienia tylko niektóre jesteśmy w stanie rozpuszczać, inne zaś mogą wymagać leczenia chirurgicznego. Jednak wiedząc, że kamice moczowe mają tendencje do nawracania jesteśmy w stanie opracować indywidualne strategie zapobiegawcze dla naszych pacjentów.4 wyświetlenia
  • Black Facebook Icon
  • Black LinkedIn Icon
  • Black Twitter Icon
  • Black Pinterest Icon